KLAIPĖDOS RAJONO PARAMO ŠEIMAI  CENTRO DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS

DĖL DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS DARBUOTOJŲ PAREIGŲ, NEĮTRAUKTŲ Į KONKURSINIŲ PAREIGŲ SĄRAŠĄ, ATRANKOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL KONKURSINIŲ PAREIGŲ SĄRAŠO SUDARYMO BEI KONKURSO PAREIGOMS, ĮTRAUKTOMS Į KONKURSINIŲ PAREIGŲ SĄRAŠĄ, ORGANIZAVIMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO