Atnaujinta: 2018-03-02       

  Bendrosios socialinės paslaugos yra atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos. Bendrųjų socialinių paslaugų tikslas – ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Bendrosios socialinės paslaugos teikiamos socialinių paslaugų įstaigose ir asmens namuose. Paslaugų teikimo trukmė / dažnumas priklauso nuo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio.

         Bendrosios socialinės paslaugos:

1. informavimas;

2. konsultavimas;

3. tarpininkavimas;

4. transporto organizavimas;

5. sociokultūrinės paslaugos;

6. kitos bendrosios socialinės paslaugos.